Gemiddeld geïnvesteerd vermogen

Gemiddelde geïnvesteerd vermogen

Het gemiddelde geïnvesteerd vermogen is het bedrag dat over een bepaalde periode is ingebracht om een bepaald doel te verwezenlijken. Je hebt bijvoorbeeld geïnvesteerd in een machine om hiermee te produceren. De machine is aangeschaft voor € 10.000,-. De residuwaarde is € 2.000,-. Totaal gaat de machine 4 jaar mee.

Voorbeeld gemiddelde geïnvesteerd vermogen

Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen komt dan neer op de volgende berekening:

(€ 10.000 + € 2.000) / 2 = € 6.000

Dit bestaat uit de "aanschafwaarde" van de machine en hierbij opgeteld de residuwaarde van de machine. De residuwaarde is waarde die de machine heeft na 4 jaar. Met andere woorden, de residuwaarde is de waarde van een actief bij buitengebruikstelling. Door deze bedragen door twee te delen, krijg je het gemiddelde.

Je kan het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in dit voorbeeld ook anders berekenen.
Totaal aanschafwaarde € 10.000
De machine gaat 4 jaar mee
Residuwaarde € 2.000

Dit betekent dat de machine elk jaar € 2.000 minder waard wordt. Dit is de afschrijving per jaar.
De helft van de gebruiksduur is 2 jaar.

Jaar 1 = € 10.000 -/- € 2.000 = € 8.000

Jaar 2 = € 8.000 -/- € 2.000 = € 6.000

Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen komt nu ook weer op € 6.000 uit.

Vind je dit nuttige informatie?

Deel deze pagina via de sociale media (zie buttons links)
Like ons op Facebook (zie likebox rechts)

Alvast bedankt!

Shares