Hefboomeffect rentabiliteit

Hefboomeffect rentabiliteit

keyword: Hefboomeffect rentabiliteit

Het hefboomeffect rentabiliteit betekent dat er hogere opbrengsten worden behaald dan de rentekosten voor het vreemd vermogen. Als de rentabiliteit van het totaal vermogen hoger is dan de rentabiliteit van het vreemd vermogen is er sprake van een positieve hefboomwerking. Is de rentabiliteit van het totaal vermogen lager dan de rentabiliteit van het vreemd vermogen is er sprake van een negatieve hefboomwerking. Hoe groter het aandeel vreemd vermogen, des te groter is de hefboomwerking.

Voorbeeld 1 hefboomeffect rentabiliteit

Eigen vermogen (eigen geld): €  1.500,-
Vreemd vermogen (geleend geld): € 500,-
Rentepercentage vreemd vermogen: 10%

Je investeert deze € 2.000 (€1.500+€500) in een bedrijf. Je koopt een deel van de aandelen van dit bedrijf. De economische omstandigheden zijn gunstig en het bedrijf weet zeer goede resultaten te behalen. Ook zijn de vooruitzichten van het bedrijf zeer gunstig. De waarde van de aandelen stijgen na een jaar tot € 3.000.

Dit betekent dat bij verkoop er verdiend wordt: € 3.000 -/- € 2.000 (investering) -/- € 50 (rente) = € 950.

De opbrengst van het totaal vermogen (RTV): € 950 / € 2.000 * 100% = 47,5%
De opbrengst van het eigen vermogen (REV): € 950 / € 1.500 * 100% = 63,33%
De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV): € 50 / € 500 * 100% = 10% (dit is het rentepercentage die je aan de bank moet betalen)

Voorbeeld 2 hefboomeffect rentabiliteit

Eigen vermogen (eigen geld): €  1.000,-
Vreemd vermogen (geleend geld): € 1.000,-
Rentepercentage vreemd vermogen: 10%

Je investeert deze € 2.000 (€1.000+€1.000) in een bedrijf. Je koopt een deel van de aandelen van dit bedrijf. De economische omstandigheden zijn gunstig en het bedrijf weet zeer goede resultaten te behalen. Ook zijn de vooruitzichten van het bedrijf zeer gunstig. De waarde van de aandelen stijgen na een jaar tot € 3.000.

Dit betekent dat bij verkoop er verdiend wordt: € 3.000 -/- € 2.000 (investering) -/- € 100 (rente) = € 900.

De opbrengst van het totaal vermogen (RTV): € 900 / € 2.000 * 100% = 45%
De opbrengst van het eigen vermogen (REV): € 900 / € 1.000 * 100% = 90%
De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV): € 100 / € 1000 * 100% = 10% (dit is het rentepercentage die je aan de bank moet betalen)

Conclusie hefboomeffect rentabiliteit

Je ziet in voorbeeld 1 dat de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 3:1 is. In voorbeeld twee is de verhouding 1:1.

In voorbeeld 2 is het aandeel vreemd vermogen groter dan in voorbeeld 1. Doordat het aandeel vreemd vermogen groter is, neemt de hefboomwerking toe. Dit kun je zien aan de behaalde percentages van de rentabiliteit eigen vermogen. In voorbeeld 1 is de REV 63,33% en in voorbeeld 2 is de REV 90%.

In de beide voorbeelden is er sprake van een positieve hefboomwerking.

hefboomeffect rentabiliteit
 
 

Vind je dit nuttige informatie?

Deel deze pagina via de sociale media (zie buttons links)
Like ons op Facebook (zie likebox rechts)

Alvast bedankt!