Rentabiliteit eigen vermogen

De rentabiliteit (of rendabiliteit), wordt berekend om na te gaan in hoeverre een investering "rendement" oplevert. Dus met andere woorden, of er geld verdiend wordt met een bepaalde investering. De rentabiliteit wordt berekend op drie verschillende manieren.

  • Rentabiliteit eigen vermogen (REV)
  • Rentabiliteit totaal vermogen (RTV)
  • Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV)

Op deze pagina beperken wij ons tot de rentabiliteit eigen vermogen (REV).

Formule rentabiliteit eigen vermogen (REV)

Rentabiliteit eigen vermogen: Nettowinst (de rente en belastingen zijn er dus al afgetrokken) gedeeld door je gemiddelde eigen vermogen, keer 100 procent.

rentabiliteit eigen vermogen

Gemiddeld eigen vermogen:

Het gemiddeld eigen vermogen is het eigen vermogen aan het begin van de periode en hierbij het eigen vermogen aan de einde van periode bij optellen, dit bedrag delen door twee. Het eigen vermogen staat aan de rechterzijde van de balans (bovenaan). Het eigen vermogen is door de eigenaar of eigenaren van de onderneming ingebracht. Vind hier meer informatie over het eigen vermogen.

Eenmanszaak of B.V.:

Bij het berekenen van de rentabiliteit van het eigen vermogen dien je rekening te houden met rechtsvorm van de organisatie waarvan de REV wordt berekend. Belangrijk verschil tussen een B.V. en een eenmanszaak, is dat bij de winst van een eenmanszaak nog geen rekening is gehouden met de vergoeding voor geleverde arbeid van de eigenaar. Bij een B.V. is door middel van salaris of managementfee wel rekening gehouden met geleverde arbeid van de eigenaar. Dit betekent dat dit salaris (of managementfee) een lagere winst tot gevolg heeft in vergelijking met de winst van een eenmanszaak. Conclusie: Bij gelijke omzet een kosten is de winst van de eenmanszaak hoger dan bij een besloten vennootschap (B.V.).

Een rentabiliteit eigen vermogen van 10% bij een eenmanszaak is dus minder goed dan een rentabiliteit eigen vermogen van 10% bij een B.V.

Voorbeeld berekening REV

Om de rentabiliteit eigen vermogen te kunnen berekenen heb je de balans 1-1, balans 31-12 en de resultatenrekening nodig. Deze informatie kun je uit de jaarrekening van een organisatie halen.

balans

resultatenrekening

Op basis van de bovenstaande gegevens vanuit de balans en resultatenrekening vullen wij de formule REV in.

Gemiddeld eigen vermogen: ( 2.385 + 4.149 ) / 2 = 3.267

REV = 24.295 / 3.267 * 100% = 743,65%

De uitkomst van deze rentabiliteit eigen vermogen is (enorm) hoog. De reden hiervan is dat dit de cijfers zijn van een eenmanszaak. Van het resultaat (nettowinst) € 24.295 is nog geen "salaris" betaald aan de eigenaar.

Het salaris zou bijvoorbeeld € 2.000,- per maand is € 24.000,- per jaar zijn. Dan was de nettowinst slechts € 295 geweest.

REV = 295 / 3.267 * 100% = 9,02%, dit betekent dat als het salaris van de eigenaar € 2.000 per maand was geweest dat er een rentabiliteit eigen vermogen van 9% was behaald. 9% is een aanvaardbare REV.

Een REV van ongeveer 7% is acceptabel te noemen.

Vind je dit nuttige informatie?

Deel deze pagina via de sociale media (zie buttons links)
Like ons op Facebook (zie likebox rechts)

Alvast bedankt!

Shares