rtv berekenen

RTV berekenen - Rentabiliteit Totaal Vermogen

De rentabiliteit totaal vermogen of RTV berekenen kan met behulp van een formule.

Wat is rentabiliteit?

Met de rentabiliteit wordt bedoeld, de verhouding tussen de winst en het geïnvesteerd vermogen. Op basis van de rentabiliteit kunnen investeerders bepalen in welk project er geïnvesteerd gaat worden. In de praktijk wordt niet alleen rekening gehouden met de rendement maar ook met het risico dat er gelopen wordt op een bepaalde investering.

De rentabiliteit kan op drie verschillende manieren berekend worden.
Rentabiliteit eigen vermogen         REV
Rentabiliteit vreemd vermogen     RVV
Rentabiliteit totaal vermogen        RTV

Formule Rentabiliteit Totaal Vermogen

Het kengetal rentabiliteit totaal vermogen geeft inzicht in de winstgevendheid van het totale vermogen. Dit betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar de verhouding winst voor interest en belasting ten opzichte van het eigen vermogen, maar ook in verhouding met het vreemd vermogen. De formule die hiervoor gehanteerd wordt is als volgt:

Rentabiliteit totale vermogen= winst voor interest en belasting (EBIT of bedrijfsresultaat) / gemiddeld totaal vermogen x 100%

In de formule zie je de interest (rente), belastingen en het gemiddeld totaal vermogen. De rente en belastingen kun je vinden in de winst- en verliesrekening van een organisatie. Het totale vermogen kun je vinden in de balans. Het totale vreemd vermogen kun je grofweg bepalen door het totaal vermogen van 1 januari en het totaal vermogen van 31 december bij elkaar op te tellen en vervolgens door twee te delen.

Zowel de winst- en verliesrekening als de balans zijn opgenomen in de jaarrekening van een organisatie. Veel organisatie zijn verplicht om jaarlijkse de jaarrekening te publiceren via de Kamer van Koophandel (Kvk).

Voorbeeld RTV berekenen

Totaal vermogen 1 januari 2016 = € 400.000
Totaal vermogen 31 december 2016 = € 300.000
Bedrijfsresultaat 2016 = € 70.000

Gemiddeld vreemd vermogen = ( € 400.000 + € 300.000 ) / 2 = € 350.000,-
€ 70.000 / € 350.000 * 100% = 20%

Het rendement op het totaal vermogen is 20 %
Dit betekent dat voor iedere € 1,- vermogen die is geïnvesteerd, er € 0,20 wordt verdiend door de organisatie.

rtv berekenen

rtv berekenen

 
 

Vind je dit nuttige informatie?

Deel deze pagina via de sociale media (zie buttons links)
Like ons op Facebook (zie likebox rechts)

Alvast bedankt!