rvv berekenen

RVV berekenen - Rentabiliteit Vreemd Vermogen

De rentabiliteit vreemd vermogen of RVV berekenen kan met behulp van een formule.

Wat is rentabiliteit?

Met de rentabiliteit wordt bedoeld, de verhouding tussen de winst en het geïnvesteerd vermogen. Op basis van de rentabiliteit kunnen investeerders bepalen in welk project er geïnvesteerd gaat worden. In de praktijk wordt niet alleen rekening gehouden met de rendement maar ook met het risico dat er gelopen wordt op een bepaalde investering.

De rentabiliteit kan op drie verschillende manieren berekend worden.
Rentabiliteit eigen vermogen         REV
Rentabiliteit vreemd vermogen     RVV
Rentabiliteit totaal vermogen        RTV

Formule Rentabiliteit Vreemd Vermogen

Het kengetal rentabiliteit vreemd vermogen biedt inzicht in de verhouding tussen interestlasten en gemiddeld vreemd vermogen. Het geeft aan welke vergoeding kredietverschaffers verkrijgen in de vorm van rente (ook wel interest genoemd) ten opzichte van het vreemd vermogen voor het ter beschikking stellen van krediet aan een organisatie. De formule die hiervoor gehanteerd wordt is als volgt:

Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) = interest / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen x 100%

In de formule zie je de interest (rente) en het gemiddeld vreemd vermogen. De rente kun je vinden in de winst- en verliesrekening van een organisatie. Het vreemd vermogen kun je vinden in de balans. Het gemiddeld vreemd vermogen kun je grofweg bepalen door het vreemd vermogen van 1 januari en het vreemd vermogen van 31 december bij elkaar op te tellen en vervolgens door twee te delen.

Zowel de winst- en verliesrekening als de balans zijn opgenomen in de jaarrekening van een organisatie. Veel organisatie zijn verplicht om jaarlijkse de jaarrekening te publiceren via de Kamer van Koophandel (Kvk).

Voorbeeld RVV berekenen

Vreemd vermogen 1 januari 2016 = € 150.000
Vreemd vermogen 31 december 2016 = € 130.000
Interest 2016 = € 10.000

Gemiddeld vreemd vermogen = ( € 150.000 + € 130.000 ) / 2 = € 140.000,-

€ 10.000 / € 140.000 * 100% = 7,14%

Er is een rente vergoeding aan de vreemd vermogen verschaffers over 2016 van 7,14 %

Dit betekent dat voor iedere € 1,- vreemd vermogen € 0,0714 betaald moet worden door de organisatie.

rvv berekenen

rvv berekenen

Vind je dit nuttige informatie?

Deel deze pagina via de sociale media (zie buttons links)
Like ons op Facebook (zie likebox rechts)

Alvast bedankt!