Wat is Rentabiliteit eigen vermogen?

De rentabiliteit (of rendabiliteit), wordt berekend om na te gaan in hoeverre een investering “rendement” oplevert. Dus met andere woorden, of er geld verdiend wordt met een bepaalde investering. De rentabiliteit wordt berekend op drie verschillende manieren.

  • Rentabiliteit eigen vermogen (REV)
  • Rentabiliteit totaal vermogen (RTV)
  • Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV)

Lees hier meer over de rentabiliteit van het eigen vermogen