Wat is Rentabiliteit Totaal Vermogen?

Wat is rentabiliteit?

Met de rentabiliteit wordt bedoeld, de verhouding tussen de winst en het geïnvesteerd vermogen. Op basis van de rentabiliteit kunnen investeerders bepalen in welk project er geïnvesteerd gaat worden. In de praktijk wordt niet alleen rekening gehouden met de rendement maar ook met het risico dat er gelopen wordt op een bepaalde investering.

De rentabiliteit kan op drie verschillende manieren berekend worden.
Rentabiliteit eigen vermogen REV
Rentabiliteit vreemd vermogen RVV
Rentabiliteit totaal vermogen RTV

 

Lees hier meer over rentabiliteit totaal vermogen