Wat is een balans?

Een balans is opgenomen in de jaarrekening van een organisatie. De balans heeft een linderzijde (activa) en rechterzijde (passiva).

De activa zijn alle bezittingen van een organisatie. Voorbeelden van bezittingen (of activa) zijn: materiële vaste activa, debiteuren of liquide middelen.

De passiva zijn de methode van financiering van de bezittingen. De passiva bestaan uit: eigen vermogen, voorzieningen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen.

De balans geeft de bezittingen en schulden (financiële positie) van een organisatie weer op één bepaald moment. De balans wordt in een jaarrekening gebruikelijk per 31 december weergegeven.