Wat is een resultatenrekening?

Een resultatenrekening ook wel winst- en verliesrekening genoemd, is een financieel overzicht die is opgenomen in een jaarrekening. De resultatenrekening wordt opgesteld op basis van transacties over de periode van één jaar. (in de praktijk kan het voorkomen dat de periode korter of langer is dan een jaar, echter is dit incidenteel).

De resultatenrekening bevat alle transacties die betrekking hebben op de periode waarover verantwoording wordt afgelegd. Een veel gehanteerde grondslag voor de verantwoording van opbrengsten en kosten is het moment van risico overdracht van en naar de organisatie toe.

In de resultatenrekening zijn onder andere opgenomen: omzet, kostprijs omzet, salariskosten, overige bedrijfskosten, rentekosten en belastingen.